Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Veiligheidsdashboard

De aanleiding om tot Veiligheidsdashboard te komen was het feit dat er voor Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk in 2010 gestart is met de ontwikkeling van het Calamiteiten BHV Informatie Systeem (CBIS). Dit is sinds 2013 operationeel en is voor (risicovolle) bedrijven en de alertering van BHV-organisatie van omliggende bedrijven. Ondertussen is dit systeem bruikbaar voor alle bedrijven in de regio Midden- en West-Brabant.

In de loop der tijd werd er ook gezocht naar een verdere mogelijkheid om de inwoners in de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal zowel in de koude als warme fase beter te informeren en een handelingsperspectief te bieden inzake spoorincidenten. Dit is gedaan in het kader van het project Zelfredzaamheid en hulpverlening spoorzones Moerdijk-Halderberge-Roosendaal. De insteek van Veiligheidsdashboard was in 2014 ingaan op het specifieke risico Spoorveiligheid.

Wat kan het Veiligheidsdashboard?

Zoals gezegd kunnen inwoners van de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal hier informatie vinden over spoorrisico’s/incidenten in hun eigen omgeving. Het doel is dat de inwoners meer zelfredzaam zijn als het gaat om hun veiligheid. De hulpdiensten komen in geval van nood ter plaatse, maar in de periode daaraan voorafgaand kunnen inwoners zelf al actie nemen om de veiligheid te vergroten.

Op Veiligheidsdashboard kunnen inwoners:

  1. zich met hun mobiele nummer aanmelden waardoor zij in geval van een spoorincident direct via een sms geïnformeerd worden over het incident en wat zij zelf kunnen doen. Via een login kan een inwoner d.m.v. een cirkel aangeven vanaf de locatie voor welk gebied hij/zij alerts wil ontvangen.
  2. algemene informatie vinden over risico’s rondom het spoor en wat zij zelf kunnen doen om de risico’s te verkleinen.

Meer informatie

Kijk op de website van Veiligheidsdashboard via:

Aanmelden

Meld je direct aan via: Veiligheidsdashboard - Aanmelden