Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Wat te doen bij… natuurbranden

Midden- en West-Brabant heeft veel mooie natuur: bos, heide en duinen. Zeker in de zomer zijn natuurgebieden kwetsbaar en neemt de kans op een grillige en onvoorspelbare natuurbrand toe. Vooral een bos- of heidebrand kan uit de hand lopen. De brand verspreidt zich snel of lijkt gedoofd, maar duikt ergens anders plots weer op.

Wat zijn de gevaren?

Een klein vuurtje in de natuur kan uitlopen op een verwoestende brand. Er gaat veel mooie natuur verloren en brand vormt een bedreiging voor dieren in de natuur. Voor mensen is het grootste gevaar, dat ze ingesloten raken en niet meer weg kunnen komen.

Natuurbrand

1. Houd de natuurbrandenmeter in de gaten

Op de natuurbrandenmeter zie je hoe groot de kans op een natuurbrand is. De meter gaat van groen (klein risico) tot rood (zeer groot risico). Per fase zie je wat je kunt doen om natuurbranden te voorkomen en wat je moet doen als er brand is. Brandweer Midden- en West-Brabant houdt de natuurbrandenmeter bij.

2. Hoe beperk je de kans op een natuurbrand?

 • Ben voorzichtig met open vuur in of vlakbij de natuur. Een vuurkorf stoken of barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen of met toestemming van de terreineigenaar op een ruim verharde of zanderige ondergrond.
 • Houd bij vuur stoken of barbecueën blusmiddelen bij de hand: een emmer water, een tuinslang, brandblusser of blusdeken.
 • Maak in droge periodes nooit open vuur.
 • Rook liever niet in de natuur, zeker niet wanneer het droog is.
 • Gooi sigaretten en reflecterend glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Dat geldt ook voor kolen en tuinafval.
 • Parkeer je auto niet op hoog en droog gras.
 • Ben extra alert bij heide en dennenbos.

Wat kan ik nog meer doen?

 • Vermoed je brandstichting, ben dan alert op verdachte situaties en meld ze bij de terreineigenaar of hulpdienst. Vertrouw je een situatie niet? Maak foto’s, een filmpje en onthoud locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een autokenteken.
 • Houd je aan de geldende regels in het natuurgebied, de gemeente of je vakantieverblijf.
 • Geef hulpdiensten de ruimte; parkeer je auto niet op bospaden.
 • Houd er rekening mee dat je in de natuur niet overal mobiel bereik hebt.
 • Gebruik eventueel een wandelkaart, GPS of wandel-app ter oriëntatie.

En als ik ontheffing heb van het stookverbod?

Mensen die in of bij de natuur wonen of werken, hebben soms een stookontheffing. Zij moeten zich aan de ontheffingsvoorwaarden houden en blusmiddelen bij de hand hebben. Extra voorzichtigheid is geboden is bij verhoogd risico en een stookverbod geldt ook voor hen bij groot of zeer groot risico.

Meer info vind je op brandweer.nl.

3. Wat doet de overheid?

Om goed voorbereid te zijn op een natuurbrand zijn er speciale bestrijdingsplannen, die Brandweer Midden- en West-Brabant regelmatig oefent. Ook andere partners doen mee, zoals Defensie dat blushelikopters kan inzetten of Natuurmonumenten. De brandweer maakt gebruik van geactualiseerd kaartmateriaal om precies te weten wat ze te wachten staat.

Taskforce Natuurbranden

Noord-Brabant kent een Taskforce Natuurbranden, waarin overheden, veiligheidsregio’s, hulpdiensten, natuurbeheerders, terreineigenaren en ondernemers samenwerken. De Taskforce is er om vooral in grote, waardevolle natuurgebieden de risico’s beter in te schatten. Denk aan de Loonse en Drunense Duinen en Grenspark De Zoom / Kalmthoutse Heide.

4. Wat kan ik doen bij een natuurbrand?

 • Bel 112 en vertel zo precies mogelijk waar de brand is.
 • Probeer niet zelf de brand te blussen.
 • Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, liefst in de richting van de openbare weg of bebouwde kom.
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt. Loop altijd haaks op de brand.
 • Help andere mensen en kinderen op een veilige plek te komen.