Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
donderdag 20 juli 2017, 14:59

Dashcams in brandweervoertuigen

Brandweer Tilburg gaat gebruik maken van dashcams in de brandweervoertuigen.

De voertuigen van de brandweer in Tilburg worden binnenkort uitgerust met zogenoemde dashcams. Deze camera's zijn gemonteerd in de brandweervoertuigen en worden gebruikt om de hulpverlening te verbeteren. De beelden worden ook gedeeld met andere hulpdiensten om de vakbekwaamheid van de hulpverleners te verhogen.

Ik ben gefilmd. Mag ik de beelden opvragen?

De Wet bescherming persoonsgegevens regelt of en wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt, en stelt eisen aan de wijze van verwerking. Verder staat er in de wet wie verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens en wat de rechten zijn van betrokkenen. Zo heb je als burger het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of af te schermen. Neem voor meer informatie contact met ons op.