Sluiten
Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
vrijdag 7 juli 2017, 13:35

Net verschenen, visitatierapport!

De visitatiecommissie heeft zich op basis van de door ons gemaakte zelfevaluatie en gesprekken met medewerkers, directie, bestuur en partners een beeld gevormd van onze organisatie. Haar rapport is nu beschikbaar.

Trots en gemotiveerd

Het visitatierapport geeft een waardevol beeld van onze organisatie met concrete en toepasbare aanbevelingen en ontwikkelpunten. We zijn trots op de waardering die de commissie heeft uitgesproken. Ze vinden dat onze veiligheidsregio in veel opzichten voorop loopt en ver is in haar ontwikkeling. Dat mogen we best wat meer etaleren. De organisatorische basis is op orde en zowel intern als extern ziet met ons als een gerespecteerd instituut dat breed draagvlak geniet. Onze medewerkers voelen zich gezien, gehoord en gewaardeerd en we boeken mooie resultaten op het gebied van o.a. crisiscommunicatie. Het rapport motiveert om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Verbeteren

Natuurlijk kunnen we op onderdelen nog verbeteren en winst boeken. Zo zijn de valkuilen van de ‘familiecultuur’ en hiermee samenhangend de interne communicatie benoemd. De beleidscyclus is een ander punt van aandacht. Hoewel we hiermee op de goede weg zijn zal een breder draagvlak voorkomen dat teveel projecten worden opgestart en niet afgerond. De nieuwe directeur is aan de slag met de aanbeveling te bekijken of de huidige toch wel complexe inrichting nog aansluit bij de verwachtingen anno 2025. Verder kunnen we winst behalen door onze risico- en crisiscommunicatie activiteiten transparanter te maken. Dit doen we door ons nog meer te verbinden met externe partijen. Overigens is die verbinding van de veiligheidsregio met externe partners een opdracht voor alle lagen. Dit speelt niet alleen op directieniveau.

Wij kijken terug op een boeiend en leerzaam proces. Het geeft ons mooie inzichten waar we mee aan de slag gaan.