Overleg hulpdiensten

In Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bundelen 26 gemeenten, de GHOR, brandweer en politie de krachten om de veiligheid in de regio te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises.

ACTUALITEITEN

NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

Woensdag 12 november start een massamediale NL-Alert campagne om opnieuw aandacht te vragen voor...

Lees verder

Hoogwater rampenoefening

Op donderdag 9 oktober 2014 organiseren Veiligheidsregio Midden- en West Brabant en Waterschap...

Lees verder

RIVM rapport: Meetresultaten en risicobeoordeling brand Shell Moerdijk

Vandaag heeft het RIVM de rapportage ‘Meetresultaten en risicobeoordeling brand Shell Moerdijk’...

Lees verder

Twitter

Rampbestrijdingsplannen

Alle vastgestelde en ontwerp rampbestrijdingsplannen staan ter inzage op deze website.

Lees verder

Regionaal Crisisplan

Het regionaal crisisplan beschrijft de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Lees verder

Sociale media   |   Disclaimer   |   Cookies   |   Sitemap   |   Print